Historie Zapsaného Spolku Self Help Ústí nad Labem

Historie našeho zapsaného spolku SELF HELP Ústí nad Labem – svépomocné organizace uživatelů psychiatrické péče.

Naše občanské sdružení vzniklo návazně na svépomocnou skupinu původně založenou ve Fokusu Ústí nad Labem v roce 1995. Hlavní činností zmíněné svépomocné skupiny, která měla v počátku pouze dva členy – zakladatele Zdeňka Koška a Jana Bendla, bylo zahájení vydávání našeho časopisu Zrcadlo, a to od roku 1995. Dále tito dva členové zajišťovali provádění terénní práce, která byla zaměřena převážně na návštěvy klientů občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem. K činnosti svépomocné skupiny patřilo i zajišťování, případně vedení volnočasových aktivit, pod čímž bylo zahrnuto i dlouholeté organizování výletů pro klienty Fokusu. Několik let jsme také organizovali či spoluorganizovali konference svépomocného hnutí v psychiatrii v České republice, což pokračovalo, ve spolupráci s Fokusem Labe v letech 2015 a 2016 s českými i zahraničními aktivními hosty. Obzvláště rádi jsme mimo jiné přivítali M.D. Marka Raginse, jednoho z lídrů modelu recovery, který je pro nás klíčový.

Samotné sdružení pod názvem Fokus – Self Help Ústí nad Labem vzniklo v roce 1998, kdy se svépomocná skupina změnila v občanské sdružení zaštítěné vlastní právní subjektivitou, a to proto, aby se tím zlepšila možnost pomoci klientům s duševní nemocí zajišťováním financování aktivit z více zdrojů a nejen z finančních prostředků Fokusu Ústí nad Labem.

V roce 2000 se naše občanské sdružení úplně osamostatnilo a také změnilo svůj název na Self Help Ústí nad Labem. Spolupráce s Fokusem Ústí nad Labem byla zajišťována na základě každoročně obnovované Smlouvy o součinnosti. Naši členové pokračovali ve výše zmíněných aktivitách a rozšířili je o další činnosti. V roce 2002 to byla například, ve spolupráci s občanským sdružením VIDA, informační služba po vzoru svépomocných hnutí ve vyspělých zemích Evropské Unie, jako Holandsko a Velká Británie.

Na konci roku 2016 se změnila právní subjektivita spolku na „Self Help Ústí nad Labem zapsaný spolek“, současně s tím byly přijaty nové stanovy, a proběhla volba nové rady.

Výraznou podporu poskytuje již staronový člen Jan Švehla, který několik let působil ve funkci předsedy. Nyní se chce věnovat spíše své funkci peer konzultanta. Bude však i nadále působit jako člen redakční rady časopisu Zrcadlo. Jan Švehla a Vladimír Conk se též účastnili destigmatizačních projektů Fokusu Labe – „Neviditelní lidé“.

Naše členská základna nyní čítá deset členů, z nichž osm jsou uživatelé psychiatrické péče a dva jsou profesionálové, zástupci sociálních služeb o duševní zdraví v regionu Ústí nad Labem. První z profesionálů poskytuje pravidelný koučing spolku, zatímco druhý se stará o účetnictví. Členy rady spolku jsou výhradně uživatelé.. Předsedou spolku byla zvolena nová posila Eva Kropáčková a na pozici ředitele Ing. Radek Prouza. Do budoucna se nebráníme dalšímu rozšíření našich řad.

Naše organizace v současnosti napomáhá prohlubovat kvalitu života dlouhodobě duševně nemocných v regionu Ústí nad Labem, tj. nyní v Ústí nad Labem a částečně i lidem z Teplic, Děčína a Litoměřic. . V současné době kontaktujeme i služby a aktivity v Lounech, v Chomutově a v Mostě, kterým dáváme prostor v našem časopisu. Přesah dopadu díky časopisu Zrcadlo a konferencím není statisticky prozkoumaný, ale časopis se za dobu svého vycházení dostal do povědomí laické i odborné veřejnosti. Zrcadlo též dostalo nový rozměr i obsah a má nyní pravidelné rubriky v uživatelské a odborné části. Zvýšil se podíl překladů z angličtiny. Počet výtisků je v současnosti 200 kusů z toho zhruba 100 rozesíláme poštou.

V ústeckém kraji reprezentujeme uživatele psychiatrické péče a účastníme se i pravidelných schůzek s příbuznými uživatelů psychiatrické péče. Plánujeme výjezdy za pacienty do Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích a Psychiatrické léčebny v Petrohradě. Účastníme se konferencí a jiných akcí týkajících se duševního zdraví. Podílíme se na rozjezdu zastřešující organizace pacientských organizací UNIE pro duševní zdraví.

Podle stanov je účelem našeho spolku nepolitická pomoc lidem s duševním onemocněním spočívající v iniciaci sociální politiky nápomocné těmto lidem, obhajoba jejich práv, jejich informovanost, vzdělávání, destigmatizace a návrh a realizace aktivačně motivačních programů jim určených. Za tímto účelem spolupracuje se zapsaným ústavem Fokus Labe a spravuje prostředky, pro pomoc lidem s tímto hendikepem, a účelně s financemi nakládá, v souladu se svým posláním a zaměřením.

Náš spolek byl finančně podporován dotací od Statutárního města Ústí nad Labem a Ministerstvem zdravotnictví, nyní je podporován FOKUSem Labe.

 

login